Reglament II AQUATLÒ PLATJA XERACO

Reglament – II Aquatlò Platja Xeraco

I. DESCRIPCIÓ DE LA PROVA
L’acuatló Platja de Xeraco (València) és una competició organitzada pel Club Córrer Xeraco, Diser Esportiu juntament amb la col·laboració de l’Ajuntament de Xeraco.
La prova se celebrarà dia 24 de juliol a les 10.00 hores a la Platja de Xeraco.

II. NORMES DE PARTICIPACIÓ I SEGURETAT
La prova està oberta a tots els participants que ho desitgen a partir dels 14 anys. El nombre màxim de participants en la prova s’estableix en 350 esportistes.
L’àrea de transició estarà situada al costat del punt accessible de la platja de Xeraco, al final del carrer migjorn. Serà obligatori el DNI, passaport i/o llicència federativa amb foto tant per a entrar a l’àrea de transició com per a arreplegar el dorsal.

HORARIS
09.00 hores: Recollida de dorsals.
09.15 hores: Obertura de l’àrea de transició i revisió de material.
09.45 hores: Final àrea de transició i de lliurament de dorsals.
10.00 hores: Inici de la prova.

Els participants recorreran els següents segments de la modalitat: carrera a peu 2500 metres, (1 volta que transcorrerà pel carrer Sanchis Guarner, La Costera, Av. Borrons fins a arribar al punt d’inici), Natació 1000 metres (a una sola volta, amb eixida i arribada des de l’arena de la platja), carrera a peu 2.500 metres (1 volta que transcorrerà pel carrer Sanchis Guarner fins a arribar a l’altura del carrer La Costera i tornant pel mateix carrer Sanchis Guarner, fins al punt d’inici) per l’ordre esmentat. El participant té l’obligació de conéixer els recorreguts.

S’estableixen els següents temps de tall en els diferents segments de la prova, passat aquest temps el triatleta no podrà continuar la prova: des de l’eixida fins a la 2a transició: 75 minuts. El participant assumeix, pel fet de prendre part en aquesta prova que el seu estat de salut li permet participar sense risc en aquesta competició, així com que disposa d’un nivell de preparació suficient i que assumeix els riscos derivats de la seua participació comprometent-se a seguir la proposta de mesures de seguretat informades per l’organitzador, segons l’indicat en l’apartat específic del reglament d’aquesta competició, d’acord amb els apartats següents:

El participant haurà de revisar els recorreguts, almenys en l’entorn pròxim a la zona de transició, per a la presa en consideració de les mesures pròpies de seguretat que haurà de tenir en la competició (velocitat recomanada, especials mesures de precaució per desnivells o zones de corbes, etc.).

L’organitzador disposarà el necessari per a indicar les zones on es requerisquen aqueixes mesures de seguretat per part dels participants.

El personal tècnic, així com el personal sanitari de la prova podran ordenar la no participació o retirada en el transcurs de la prova d’aquells participants que per esgotament, lesions o qualsevol altra circumstància, no estiguen en condicions de continuar.

Tots els participants hauran d’utilitzar, sense cap tipus de modificació, tots els dorsals i elements d’identificació que es lliuren per l’organització.

No podrà participar en la prova tot atleta que no estiga degudament acreditat.

L’organització es reserva el dret a modificar l’itinerari o de neutralitzar-lo, si per circumstàncies imprevistes o de força major ho feren aconsellable, no tenint dret a devolució de l’import pagat motivat per aquests canvis de causa major. En cas de no poder fer la prova de nadar, es faria la cursa a peu de dos voltes de 2,5 km.

Tots els participants pel  fet de cursar la seua inscripció, accepten el present Reglament.

III. CATEGORIES I INSCRIPCIONS
L’organització estableix les següents categories, totes elles tan masculina com a femenina.
•Juvenil: de 14 a 17 anys.
•Sènior: de 18 a 39 anys
•Veterà: de 40 d’ara endavant
•Local

PREU
S’establixen els següents trams de preu.
Les quinze primeres inscripcions a 10€. Desde el inscrit nº16 fins a el 17/07 a 15€. Desde el 18/07 fins el 22/07 a les 14:00 h 17€. El dia de la prova s’establixen un preu de 19€.

CLUB CORRER XERACO